Dermatopatologický tím Cytopathos, spol. s r.o.
www.dermatovenerologia.sk/tim/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Dermatopatologický tím Cytopathos, spol. s r.o.

Dermatopatologický tím
CYTOPATHOS, spol. s r.o.

PRACOVNÍCI:

MUDr. Zoltán SZÉP, PhD.
MUDr. Katarína BERÁKOVÁ
MUDr. Peter TALARČÍK
RNDr. Pavol GOMOLČÁK, PhD., MPH.
RNDr. Oľga NYITRAYOVÁ
RNDr. Jana KAŠPÍRKOVÁ (NĚMCOVÁ)

KONZULTANTI:

Prof. MUDr. Dmitry KAZAKOV, PhD.
Prof. MUDr. Michal MICHAL
Zoznam subšpecializácií  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.