Praktické informácie
www.dermatovenerologia.sk/info/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Praktické informácie

Výhody pre Vás

 • Odbornosť Vám zaručia atestovaní lekári, laboranti a odborní pracovníci,
 • monitorovanie úspešnosti liečby,
 • komplexné spracovanie biologického materiálu na jednom pracovisku,
 • korelácia histologických, genetických a imunohistologických výsledkov na jednom pracovisku,
 • zvoz a distribúcia materiálu na náklady našej spoločnosti,
 • možnosť prezerania výsledkov na internete prostredníctvom WebZis,
 • služba „Zavolaj a neplať“,
 • poskytovanie výsledkov na prenosnom médiu,
 • poskytovanie odberového materiálu podľa dohody,
 • vaši pacienti nemusia nič doplácať (ak sú poistení),
 • výhodné cenové relácie pre samoplatcov.
Kontakt  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.