Praktické informácie
www.dermatovenerologia.sk/info/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Praktické informácie

Prečo Cytopathos?

Čo Vás presvedčí:

  • 40-ročná tradícia bioptickej a cytologickej diagnostiky
  • skúsený a kvalifikovaný personál (7 lekárov so špecializáciou v odbore patologická anatómia a 22 atestovaných laborantov)
  • imunohistochemické a sérologické laboratórium s medzinárodným systémom posudzovania kvality
  • špičkové skríningové laboratórium gynekologickej onkocy tológie s 5 atestovanými laborantkami a s medzinárodným sytémom posudzovania kvality)
  • takmer 30000 histologizovaných pacientov v bioptickej prevádzke
  • 28% biopsií tvorí dermatopatologická diagnostika
  • molekulovo-genetické laboratórium špecializované na diagnostickú patológiu
Ocenenie kvality Slovak Gold - Medaila Akreditácia SNAS M-023 Ocenenie kvality Slovak Gold - Logo
Kontakt  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.