Praktické informácie
www.dermatovenerologia.sk/info/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Praktické informácie

Komplexné služby v oblasti dermatopatológie

Cytopathos, spol. s r. o. je jedným z najväčších biopticko-cytologických pracovísk na Slovensku a zároveň najväčšie skríningové pracovisko orgánovo špecifických a orgánovo nešpecifických autoprotilátok pri diagnostike autoimunitných ochorení a centrum pre hodnotenie transplantovaných orgánov. Spoločnosť Cytopathos, spol. s r. o. vznikla v roku 2006 na báze pracoviska Ústavu patológie FN Bratislava – Kramáre. Cytopathos, spol. s r. o. úzko spolupracuje s najväčším biopticko-cytologickým pracoviskom v ČR Bioptická laboratoř, s.r.o.

V oblasti dermatopatológie poskytujeme svojim klientom komplexné vyšetrenie bioptického materiálu

 1. histologické vyšetrenie bioptických vzoriek kože

  • hodnotenie nádorových ochorení kože
  • hodnotenie dermatitíd a dermatóz
 2. imunoflourescenčné vyšetrenie bulóznych lézii kože

 3. v prípade potreby možnosť vyšetrenia vzoriek elektrónovým mikroskopom

 4. imunohistochemickú diagnostiku

  • diferenciálna diagnostika nádorových a nenádorových lézií
  • v diferenciálnej diagnostike nádorov možnosť využitia viac ako 100 markerov a onkoproteínov
 5. histochemickú detekciu biologických pôvodcov zápalových ochorení

 6. možnosť genetického vyšetrenia a konzultácii v partnerskom pracovisku Bioptická laboratoř, s.r.o. Plzeň

Kontakt  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.