Praktické informácie
www.dermatovenerologia.sk/info/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Praktické informácie

Špeciálne transportné médium pre dermatológov

V záujme skvalitnenia predanalytickej fázy spracovania materiálu po odbere a jeho prevozu si Vám dovoľujeme ponúknuť postup spracovania tkaniva kože na histologické vyšetrenie vrátane priamej imunofluorescencie (PIF).

Materiál na histologické vyšetrenie a PIF bol doteraz prevážaný a spracovávaný za prísnych podmienok natívneho odberu na suchom ľade. Tento odber Vám mohol do určitej miery spôsobiť problém v obstaraní si vhodného transportného média (suchý ľad, tekutý dusík).

Preto sme pre Vás pripravili nové špeciálne transportné médium (STM), v ktorom si môžeme prebrať od Vás tkanivo do 5 dní po jeho odbere bez toho, aby sa znížila jeho výpovedná hodnota a diagnostické možnosti.

Spracovanie vzorky kože

 1. Budete mať k dispozícií 2 malé skúmavky*,
  Skúmavky skúmavka č.1
  – formaldehyd – klasická histológia

  skúmavka č.2
  - STM - priama imunofluorescencia
 2. v prípade „punch“ biopsie odoberte dve vzorky**,
 3. v prípade odberu skalpelom rozdeľte vzorku na dve časti, alebo odoberte dve vzorky**,
 4. jednu vložíte do skúmavky č.1 na klasickú histológiu a druhú do skúmavky č.2 na PIF
 5. v prípade, že nebude možné odobrať dve vzorky, uložte materiál do skúmavky č.2 s STM
 6. vypíšte žiadanku, skúmavky označte (meno, rodné číslo), uzavrite a uložte do chladničky do príchodu našej služby.
*Odberové skúmavky uchovávajte v chladničke pri 4°C
**Hrúbka vzorky by nemala byť väčšia / hrubšia ako 4-5 mm.
Kontakt  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.