Praktické informácie
www.dermatovenerologia.sk/info/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Praktické informácie

Spracovanie tkaniva natívneho odberu

Výsledok vyšetrenia natívneho tkaniva je zásadne ovplyvnený spracovaním materiálu a jeho stabilizáciou. Tkanivové vzorky čreva, kože, obličky a iných materiálov odobratých na vyšetrenia, ktoré si vyžadujú nefixované tkanivo podliehajú prísnym zásadám dodržovania odberových podmienok. Okamžite po odbere vznikajú v tkanive ideálne podmienky pre autolýzu a degradáciu štruktúry tkaniva. Z týchto dôvodov a v záujme uspokojivého výsledku musíme tkanivo okamžite po odbere stabilizovať „šokovým“ zmrazením v médiu, ktoré tkanivo stabilizuje do procesu jeho spracovania.

Stabilizačné médie:

 • tekutý dusík (-170°C)
 • vychladený acetón tuhým CO2 (-80°C)
 • vychladený petroléter tuhým CO2 (-80°C)
 • suchý ľad (tuhý CO2)

POMÔCKY:

 • vychladené ependorfka, kryoskúmavka, resp. box na sklíčka,
 • pinzeta,
 • kovová nádoba na chladiacu zmes,
 • sklíčko, resp. prúžok alobalu,
 • mraznička

POSTUP:

 1. Tkanivo hneď po odbere orientujte na sklíčku, alebo alobale (ak je to možné) do polohy rezu, !!NIE NA FILTRAČNOM PAPIERI!!
 2. okamžite ponorte do chladiacej zmesi,
 3. počkajte až zmes prestane „vrieť“ (10 – 30s) podľa veľkosti vzorky,
 4. tkanivo ofúkaním zbavte chladiacej zmesi, a ihneď vložte do vymrazenej ependorfky, kryoskúmavky alebo na sklíčku do vychladenej označenej prepravnej krabičky aby nevyschlo,
 5. uzavretú a označené nádobku odložte do príchodu prepravnej služby do mraziaceho boxu.
Upozornite prosím pracovníkov zvozu, že sa jedná o mrazený natívny materiál.

V prípade nejasností prosím dopredu volajte na číslo 0905754809, resp., 02/59542482.
Kryoskúmavky a boxy na sklíčka žiadajte od našich pracovníkov zvozu materiálu.

Informácie o odberoch, spracovaní a prevoze materiálu nájdete aj na www.cytopathos.sk (Laboratórna príručka)

Kontakt  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.