Praktické informácie
www.dermatovenerologia.sk/info/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Praktické informácie

Kontinuálne vzdelávanie

V oblasti kontinuálneho vzdelávania ponúkame:

  • konzultačné možnosti s patológom špecialistom,
  • medziodborové semináre,
  • metodické a špecializačné kurzy a školenia,
  • sklíčkové semináre,
  • konzultácie pri multifokálnom mikroskope
Kontakt  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.