Praktické informácie
www.dermatovenerologia.sk/info/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Praktické informácie

Charakteristika laboratória

Cytopathos, spol. s r.o. je najväčším akreditovaným biopticko - cytologických pracoviskom (ocenené značkou kvality Slovak Gold) s najvyšším počtom vyšetrení a komplexným prístupom v diagnostickom procese v rámci celého Slovenska. Už niekoľko rokov si zachováva štandardnú kvalitu poskytovania služieb nielen v oblasti poskytovania zdravotníckej starostlivosti, ale aj v rovine výchovy a vzdelávania pre- a postgraduálnej výučby patológie a cytológie v rámci Ústavu patologickej anatómie Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Spoločnosť Cytopathos, spol. s r. o. vznikla v roku 2006 na báze pracoviska Ústavu patológie FN Bratislava – Kramáre. Cytopathos, spol. s r. o. úzko spolupracuje s najväčším biopticko - cytologickým pracoviskom v ČR Bioptická laboratoř, s. r. o.

Ocenenie kvality Slovak Gold - Medaila Akreditácia SNAS M-023 Ocenenie kvality Slovak Gold - Logo
Kontakt  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.