Praktické informácie
www.dermatovenerologia.sk/info/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Praktické informácie

Bioptická diagnostika

V oblasti bioptickej diagnostiky ponúkame:

Komplexné vyšetrenie pre všetky ambulancie a kliniky:

 • chirurgické
 • gynekologické
 • kožné
 • neurochirurgické
 • ortopedické
 • gastroenterologické
 • ORL
 • urologické

Širokú paletu špeciálnych vyšetrení:

 • imunohistochemických
 • fluorescenčných
 • histochemických
 • elektrónovooptických
 • a vyšetrení metódami molekulovej genetiky
Kontakt  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.