Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov
www.dermatovenerologia.sk/molekulova-genetika/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov

Úvodné slovo

Vážení kolegovia – dermatológovia !

Molekulová genetika je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich diagnostických metód v medicíne, ktorá preniká aj do dermatológie resp. dermatopatológie. Naša spoločnosť pri komplexnom budovaní dermatopatologickej diagnostickej jednotky má snahu byť v čele progresívnych trendov. Preto sme zaviedli aj rad molekulovo-biologických metód do rutinnej diagnostickej dermatopatologickej praxe.

Diagnostikované kožné choroby sme pre väčšiu prehľadnosť rozdelili do niekoľkých skupín:

  1. Solídne nádory a sarkómy
  2. Lymfoproliferatívne ochorenia
  3. Genodermatózy s kožnými nádormi
  4. Genodermatózy s poruchami keratinizácie
  5. Infekčné kožné ochorenia

Uvedenú ponuku diagnostických molekulovo-genetických metód uvádzame podrobnejšie v ďalšom texte. Pri každej diagnóze sme uviedli stručné klinické údaje, základné údaje o používanej molekulovo-biologickej diagnostickej metóde a na záver niekoľko praktických poznámok k indikácii vyšetrenia a k posielaniu vhodného materiálu na diagnostiku v bežnej dermatologickej praxi.

V budúcnosti plánujeme ďalšie rozširovanie nášho diagnostického spektra. Dúfame, že Vás nasledujúci text zaujme.

Za kolektív Cytopathos, spol. s r.o.:

MUDr. Zoltán SZÉP, PhD.
RNDr. Jana NĚMCOVÁ

Zoznam vyšetrení  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.