Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov
www.dermatovenerologia.sk/molekulova-genetika/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov

Adnexálne tumory kože

Klinické údaje:

Adnexálne tumory kože vychádzajú z kožných adnexálnych štruktúr (ekrinné a apokrinné žľazy, pilosebaceózne jednotky). Hidradenóm sa manifestuje ako solitárny, 1-2cm veľký, pomaly rastúci uzol ružovkastej alebo modravej farby, s lokalizáciou na hlave, krku alebo na končatinách. Hidradenokarcinóm môže mať podobné klinické charakteristiky. Spiradenómspiradenokarcinóm je obvykle solitárny, ohraničený, intradermálny, často bolestivý uzol modravej farby. Cylindrómmalígny cylindróm je solitárny, pomaly rastúci, často bolestivý dermálny tumor ružovej až červenej farby s povrchovými teleangiektáziami s lokalizáciou na hlave, v kapilíciu alebo na krku. Viacpočetné spiradenómy a cylindrómy môžu byť kožným príznakom Brook-Spieglerovho syndrómu. Pilomatrixomapilomatrix carcinoma je obvykle pomaly rastúca, solitárna lézia modravej farby s lokalizáciou na tvári, krku, horných končatinách. Extramamárna Pagetova choroba sa najčastejšie lokalizuje v oblasti vulvy a perianálne. Lézie sú svrbivé, až bolestivé. Klinicky sa manifestujú ako erytematózne, ekzematiformné, erozívne plaky. V neskoršom štádiu sa môžu vyvinúť aj tumorózne uzly.

Molekulovo-genetická diagnostika:

translokácia t (11;19) (q21;p13)

podstata genetickej zmeny: pri tejto translokácii dochádza k zlomu v intronu 1 génu MECT1 (mucoepidermoid carcinoma-translocated 1, tiež CRTC1, TORC1 a WAMPT1) a v intronu 1 génu MAML2 (Mastermind-like 2). Tento zlom vedie k vzniku fúzneho génu, ktorý sa skladá z exonu 1 génu MECT1 a exonov 2 a 5 génu MAML2. Fúzny proteín potom nezávisle na vstupných signálnych dráhach aktivuje jednak CREB závislé gény, ale aj Notch signálnu dráhu. Aktivácia dvoch nezávislých dráh významne prispieva k vlastnému neoplastickému procesu.

diagnostická metóda: multiplex RT-PCR s následným overením fúzneho produktu pomocou priameho sekvenovania. Vyšetrenie tejto translokácie sa môže používať na potvrdenie diagnózy hidradenómu a hidradenokarcinómu v diagnosticky nejasných prípadoch.

Praktické poznámky:

indikácie: hidradenóm, hidradenokarcinóm

materiál na vyšetrenie: nádorové tkanivo

  • nádorové tkanivo je možné zamraziť v skúmavke so špeciálnym médiom pre ochranu RNA (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo) do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo).

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

gén TP53

podstata genetickej zmeny: gén TP53 kóduje proteín p53, ústredný regulátor celej rady génov, ovplyvňujúcich proliferáciu, apoptózu, reparáciu DNA či angiogenézu. Mutácie v tomto géne vedú k narušeniu rovnováhy týchto procesov.

diagnostická metóda: analýza mutácií celej kódujúcej oblasti génu TP53 vrátane exon-intronových spojov pomocou PCR a priameho sekvenovania. Vyšetrenie tejto translokácie môže byť použité pre potvrdenie malígneho zvratu niektorých benígnych adnexálnych tumorov kože (napr. hidradenóm, spiradenóm, cylindróm).

Praktické poznámky:

indikácie: hidradenóm a hidradenokarcinóm, spiradenóm a spiradenokarcinóm, cylindróm a malígny cylindróm

materiál na vyšetrenie: nádorové tkanivo a periférna krv

  • nádorové tkanivo je možné zamraziť v prázdnej skúmavke do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo)
  • 0,5–1 ml periférnej krvi treba odobrať do skúmavky s EDTA a skladovať v chladničke pri teplote 2-8 °C do doby transportu (max. 5 dní)

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

gén HER2/neu

podstata genetickej zmeny: gén HER2/neu kóduje transmembránový receptor s tyrozínkinázovou aktivitou, ktorý patrí do rodiny génov HER-homológov EGFR (epidermal growth factor receptor). Amplifikácia génu HER2/neu koreluje s overexpresiou a tým so zvýšenou aktivitou receptoru, ktorá má za následok nekontrolovanú proliferáciu a angiogenézu.

diagnostická metóda: FISHSISH (HER2/neu lokus špecifická sonda). Vyšetrenie sa môže použiť v diagnostike a event. v liečbe niektorých malígnych adnexálnych tumorov kože (napr. extramamárna Pagetova choroba, hidradenokarcinóm).

Praktické poznámky:

indikácie: hidradenokarcinóm, extramamárna Pagetova choroba

materiál na vyšetrenie: nádorové tkanivo

  • nádorové tkanivo je možné zamraziť v prázdnej skúmavke do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo)

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

gén pre β-catenin

podstata genetickej zmeny: aktivačná somatická mutácia postihujúca miesto pre fosforyláciu GSK3β

diagnostická metóda: vyšetrenie mutácií 3. exonu génu CTNNB1 pomocou PCR a priameho sekvenovania. Vyšetrenie môže byť použité na potvrdenie diagnózy niektorých adnexálnych tumorov kože prevažne s matrikálnou diferenciáciou.

Praktické poznámky:

indikácie: adnexálne tumory s matrikálnou diferenciáciou (pilomatrixoma, pilomatrix carcinoma)

materiál na vyšetrenie: nádorové tkanivo a periférna krv

  • nádorové tkanivo je možné zamraziť v prázdnej skúmavke do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo)
  • 0,5–1 ml periférnej krvi treba odobrať do skúmavky s EDTA a skladovať v chladničke pri teplote 2-8 °C do doby transportu (max. 5 dní)

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

analýza klonality pomocou lokusu HUMARA

podstata genetickej zmeny: monoklonalita je považovaná za základnú charakteristiku neoplázií. Detekcia mono- či polyklonality môže hrať významnú úlohu pri odlíšení niektorých malígnych neoplázií (ktoré sú v drvivej väčšine monoklonálne) od polyklonálnych reaktívnych lézií.

diagnostická metóda: analýza klonality pomocou testovania metylačného statutu chromozómov X v lokuse HUMARA s finálnym porovnaním fragmentačnou analýzou. Vyšetrenie sa používa v sporných prípadoch k odlíšeniu medzi neoplastickou a reaktívnou léziou u pacientov ženského pohlavia.

Praktické poznámky:

indikácie: rozlíšenie medzi reaktívnymi a neoplastickými léziami u žien

materiál na vyšetrenie: nádorové tkanivo pacientov ženského pohlavia

  • nádorové tkanivo je možné zamraziť v prázdnej skúmavke do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo)

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

Zoznam vyšetrení  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.