Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov
www.dermatovenerologia.sk/molekulova-genetika/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov

Infekcie vyvolané Treponema pallidum

Klinické údaje

Syfilis je ochorením, zaradeným medzi tzv. sexuálne prenosné infekcie. Pôvodcom je Treponema pallidum, patriaca medzi spirochéty. Ochorenie prebieha v štádiách. V prvom štádiu vzniká nebolestivá ulcerácia – tzv. ulcus durum -   mieste inokulácie mikróba v závislosti od spôsobu pohlavného styku (najčastejšie na genitáliách, orálne alebo análne). Vznik primárnej lézie je sprevádzané rozvojom regionálnej lymfadenopatie. Krátko po prvom štádiu sa syfilis stane systémovou infekciou s charakteristickým druhým a tretím štádiom. Druhé štádium je charakterizované hematogénnou disemináciou. Okrem kožných zmien môžu vznikať aj orgánové postihnutia. Kožné a slizničné zmeny sa manifestujú ako generalizovaný makulózny, papulózny exantém, condylomata lata a mnoho ďalších prejavov. Latentný syfilis sa klinicky neprejavuje, má len sérologické príznaky infekcie. Tretie, neskoré štádium charakterizujú kožné (gumma, noduloulceratívne syfilidy), vaskulárne, neurologické, príp. iné orgánové postihnutia. Závažný je transplacentárny prenos so vznikom konnatálneho syfilisu.

Molekulovo-genetická diagnostika:

detekcia časti génu tmpA

diagnostická metóda: PCR amplifikujúca časť génu tmpA

Praktické poznámky:

indikácia: Syfilis

materiál na vyšetrenie: lézionálne tkanivo (kožné, slizničné, iné)

  • tkanivo je možné zamraziť v prázdnej skúmavke do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo)

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

Zoznam vyšetrení  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.