Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov
www.dermatovenerologia.sk/molekulova-genetika/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov

Infekcie vyvolané Mycobacterium tuberculosis a atypickými mykobaktériami

Klinické údaje

Kožné formy tuberkulózy spôsobujú acidorezistentné tyčinkovité až kokovité baktérie komplexu Mycobacterium tuberculosis. Medzi exogénne formy kožnej tuberkulózy radíme primárnu inokulačnú tuberkulózu a tuberculosis verrucosa cutis. Endogénne formy vznikajú už z preexistujúcich tbc ložísk v tele. Do tejto skupiny zaraďujeme lupus vulgaris, skrofulodermu, akútnu miliárnu tuberkulózu a orificiálnu tuberkulózu.

Primárna inokulačná tbc je charakterizovaná nebolestivou ulceráciou v mieste inokulácie baktérií, ktorá je sprevádzaná regionálnou lymfadenopatiou. Tbc verrucosa cutis sa prejavuje vo forme hyperkeratotického, krustózneho, verukózneho plaku livídnej farby, často na dorze ruky. Lupus vulgaris charakterizuje červenohnedý plak s centrálnym jazvením, periférnym šírením vo forme uzlíčkov, povrchovým šupinatením a mäkkou konzistenciou. Lézia môže aj exulcerovať. Lokalizuje sa na tvári alebo krku. Skrofuloderma začína ako subkutánny uzol, ktorý neskôr kolikvuje a prevalí sa na povrch kože. Akútna miliárna tbc sa manifestuje vo forme diseminovaného makulózneho, papulózneho alebo purpurózneho výsevu. Orificiálna tbc vzniká na slizniciach pri mukokutánnych prechodoch vo forme ulcerácie s prominujúcimi okrajmi a erodovanou spodinou.

Molekulovo-genetická diagnostika:

detekcia časti génu kódujúceho heat shock protein 65kDa
detekcia inzerčnej sekvencie IS6110

diagnostická metóda: nested PCR amplifikujúca gén pre heat shock protein, slúžiaci k detekcii rôznych druhov a kmeňov rodu Mycobacterium; nested PCR amplifikujúca inzerčnú sekvenciu IS6110 u druhového komplexu Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti).

Praktické poznámky:

indikácia: Kožné a mukokutánne formy tuberkulózy vyvolané mikroorganizmom Mycobacterium tuberculosis, tzv. atypické mykobakteriózy

materiál na vyšetrenie: lézionálne tkanivo (kožná biopsia, iné)

  • tkanivo je možné zamraziť v prázdnej skúmavke do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo)

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

Zoznam vyšetrení  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.