Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov
www.dermatovenerologia.sk/molekulova-genetika/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov

Leishmaniasis cutanea / mucocutanea

Klinické údaje

Leishmaniáza je parazitická infekcia, ktorú vyvolávajú protozoárne organizmy rodu Leishmania (L.major – Blízky východ, Afrika; L.tropica – Blízky východ; L.infantum – oblasť Stredozemného mora; L.mexicana a L.brasiliensis – Stredná a Južná Amerika, a ďalšie druhy). Prenos sa deje komármi rodu Phlebotomus a Lutzomyia. Ochorenie možno rozdeliť do niekoľkých skupín, z ktorých pre dermatológov sú významné formy kožné a mukokutánne. Kožná leishmaniáza sa prejavuje v mieste inokulácie solitárnou erytematóznou papulou, až uzlom s centrálnou nekrózou a ulceráciou. Inkubačná doba je rôzna: niekoľko týždňov až mesiacov. Lézie môžu byť aj mnohopočetné. Hojenie sa deje atrofickou jazvou. Mukokutánna leishmaniáza postihuje kožu a sliznice horného dýchacieho traktu. K smrti môže viesť sekundárna bakteriálna pneumonia, faryngeálna obštrukcia, malnutrícia. Difúzna (anergická) kožná leishmaniáza sa prejavuje neulcerujúcimi množiacimi sa nodulami na koži. Zle reaguje na liečbu.

Molekulovo-genetická diagnostika:

detekcia génov kinetoplastu leishmanií

diagnostická metóda: pomocou PCR amplifikujúcou fragment kinetoplastových minikrúžkov.

Praktické poznámky:

indikácia: Kožná leishmaniáza, mukokutánna leishmaniáza, viscerálna leishmaniáza

materiál na vyšetrenie: excidovaný materiál (koža, sliznice, vnútorné orgány)

  • u kožných leishmaniáz je potrebné odoberať materiál k vyšetreniu z okrajov lézie a nie zo strednej časti, lebo tam sú už leishmanie potlačené imunitnou reakciou.
  • je možné tiež vyšetrovať orgánové biopsie u viscerálnych leishmaniáz.
  • Excidované lézie je možné zamraziť v prázdnej skúmavke do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo)

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

Zoznam vyšetrení  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.