Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov
www.dermatovenerologia.sk/molekulova-genetika/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov

Infekcie vyvolané Borrelia burgdorferi

Klinické údaje

Lymská borelióza je ochorenie spôsobené infekciou Borrelia burgdorferi (sensu lato species). Vektorom prenosu sú kliešte rodu Ixodes. Inkubačná doba kožných príznakov je 3-32 dní. Prvé štádium je včasná, lokalizovaná kožná infekcia, ktorá sa prejavuje ako erythema migrans. Klinicky ide o postupne sa rozrastajúci anulárny, menej často homogénny alebo kokardovitý erytém, ktorý sa šíri z oblasti prisatia kliešťa. Inou kožnou manifestáciou prvého štádia je boréliový lymfocytóm – livídny, červenomodrý uzlovitý útvar, lokalizovaný najčastejšie na ušnici, v oblasti areol mammy či na skróte. Druhým štádiom je diseminovaná infekcia s celkovými príznakmi (subfebrility, cefalea, myalgie atd.), karditídou, neuritídou alebo meningitídou. Z kožných príznakov sa môžu vyskytnúť sekundárne viacpočetné erythema migrans. Tretím štádiom je neskorá, perzistujúca infekcia, ktorá sa môže manifestovať vo forme artritídy, encefalomyelitídy a na koži ako acrodermatitis chronica atrophicans. Táto jednotka má úvodnú inflamatórnu fázu s livídnou erytematóznou a mierne edematóznou plochou na končatine, ktorá neskôr prechádza do konečnej, atrofickej fázy, kedy sa koža stane atrofickou, zriasiteľnou, s presvitaním žíl.

Molekulovo-genetická diagnostika:

detekcia časti génu kódujúceho 23S rRNA

diagnostická metóda: nested PCR amplifikujúca časť génu kódujúceho 23S rRNA

Praktické poznámky:

indikácia: Kožné formy boreliózy – Lymská borelióza, acrodermatitis chronica atrophicans, boréliový lymfocytóm, boréliami indukované kožné lymfómy

materiál na vyšetrenie: lézionálne tkanivo (kožná biopsia)

  • tkanivo je možné zamraziť v prázdnej skúmavke do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo)

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

Zoznam vyšetrení  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.