Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov
www.dermatovenerologia.sk/molekulova-genetika/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov

Infekcie vyvolané Bartonella henselae a ďalšími druhmi bartonel

Klinické údaje

Druhy rodu Bartonella sú gramnegatívne baktérie, spôsobujúce rôzne ochorenia vrátane chorôb s kožnými príznakmi.

Choroba z mačacieho poškrabania (cat-scratch disease) je spôsobená infekciou Bartonella henselae. Baktéria sa dostane do kože pri poškrabaní mačkou, prenos hmyzom tiež nie je vylúčený. V mieste inokulácie (často ruky alebo krk) vzniká červená papula, vezikula alebo pustula, ktorá môže ulcerovať. Následne sa rozvíja regionálna lymfadenopatia s výrazným zväčšením uzlín. Systémové príznaky môžu byť prítomné (zvýšené teploty, slabosť, nauzea). Vzácne môže vzniknúť aj pneumonia, encefalitída, hepatitída.

Bacilárna angiomatóza je spôsobená druhmi Bartonella henselae alebo B.quintana. Ochorenie väčšinou vzniká u HIV-pozitívnych pacientov. Kožné lézie sú charakterizované vznikom červených papúl až nodúl veľkosti 2-3 cm, ktoré pripomínajú hemangiómy alebo pyogénny granulóm. Môže ísť o solitárnu léziu, ale častejšie sú lézie mnohopočetné (až niekoľko sto lézií). Sú bolestivé, vznikajú kdekoľvek na tele. Podobné prejavy vznikajú aj na sliznici dutiny ústnej. Neliečené systémové lézie (srdce, pečeň, slezina) môžu byť príčinou smrti.

Kožné lézie verruga peruana sa tiež podobajú angiómom, často sú mnohopočetné.

Molekulovo-genetická diagnostika:

detekcia časti DNA spojujúca gény, kódujúce 16S a 23S rRNA

diagnostická metóda: PCR amplifikujúca časť oblasti spojujúca gény pre 16S a 23S rRNA. Metóda umožňuje odlíšiť podľa veľkosti výsledného PCR produktu nasledujúce druhy rodu Bartonella: B. henselae, B. bacilliformis, B. clarridgeiae, B. elizabethae, B. quintana a B. vinsonii subsp. berkhoffii.

Praktické poznámky:

indikácia: Kožné bartonelózy – choroba z mačacieho poškrabania (cat scratch disease), verruga peruana, bacilárna angiomatóza

materiál na vyšetrenie: lézionálne tkanivo (kožné, iné)

  • tkanivo je možné zamraziť v prázdnej skúmavke do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo)

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

Zoznam vyšetrení  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.