Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov
www.dermatovenerologia.sk/molekulova-genetika/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov

Kožné a slizničné lézie vyvolané vírusom herpes simplex (HSV): herpes simplex typu 1 a 2

Klinické údaje

Ochorenia sú vyvolané Herpes simplex vírusmi typu 1 alebo 2 (HSV-1, HSV-2). Môžu postihovať kožu, sliznice aj vnútorné orgány vo forme lokalizovanej alebo diseminovanej infekcie. Po primárnej infekcii organizmu vírus ostáva v tele v latentnom štádiu s možnosťou reaktivácie a vznikom rekurentných prejavov. Primoinfekcie sa môžu manifestovať ako herpetická gingivostomatitída, genitálny herpes, neonatálny herpes, eczema herpeticum. Rekurentné infekcie prebiehajú pod obrazom herpes labialis, herpes genitalis, eczema herpeticum alebo vo forme diseminovanej kožnej (alebo viscerálnej) HSV infekcie. Klasický labiálny alebo genitálny herpes simplex sa prejavuje bolestivými prodrómami, po ktorom vznikajú herpetiformne usporiadané vezikuly na erytematóznej, edematóznej spodine. Eczema herpeticum je HSV infekcia na teréne inej dermatózy, predovšetkým atopickej dermatitídy. Bez liečby môže mať vysokú mortalitu. Taktiež generalizovaná neonatálna HSV infekcia môže byť fatálna.

Molekulovo-genetická diagnostika:

detekcia génu kódujúceho glykoprotein gpD (HSV 1)
detekcia génu kódujúceho glykoprotein gpG (HSV 2)

diagnostická metóda: nested multiplex PCR s primery špecificky amplifikujúce časť génu kódujúceho gpD (glykoproteín nepostrádateľný pre vstup vírusu do bunky) a HSV-1 a primery špecificky amplifikujúce časť génu kódujúceho gpG (glykoproteín napomáhajúci uvoľnenie nových vírusov a ich šírenie v tkanive) u HSV-2.

Praktické poznámky:

indikácia: herpes simplex (labialis, ocularis), herpes progenitalis, eczema herpeticum, generalizovaný neonatálny herpes simplex, odlíšenie infekcie HSV1 a HSV2

materiál na vyšetrenie: lézionálne tkanivo (kožné, slizničné, iné)

  • tkanivo je možné zamraziť v prázdnej skúmavke do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo)

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

Zoznam vyšetrení  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.