Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov
www.dermatovenerologia.sk/molekulova-genetika/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatologov

Nádorové lézie indukované humánnym herpesvírusom 8 (HHV-8)

Klinické údaje

HHV-8 sa prenáša pohlavným stykom. V ľudskom organizme perzistuje v latentnom stave po celý život. V prípade imunosupresie (HIV-infekcia, imunosupresívna liečba) sa reaktivuje a spúšťa rozvoj Kaposiho sarkómu, ktorý sa prejavuje kožnými, slizničnými a orgánovými léziami. Kožné lézie začínajú ako livídne, ekchymózam podobné makuly. Neskôr z nich vznikajú papuly, noduly a plaky livídno-červenej farby. Lokalizácia lézií je akrálne – na nohách a predkoleniach, rukách, na tvári (nos, uši, periorbitálne) a na genitáliách. HIV-asociované prípady sú charakterizované včasným postihnutím tváre a šírením aj na trup. Slizničné lézie v dutine ústnej patria medzi prvé postihnuté miesta – typické sú livídne papuly a noduly na tvrdom podnebí. Dĺžka prežitia závisí od subtypu Kaposiho sarkómu, všeobecne je najdlhšia u tzv. klasického typu a najkratšia u HIV-asociovaných typoch.

Molekulovo-genetická diagnostika:

detekcia vírusového génu kódujúceho glykoprotein M

diagnostická metóda: jednokolové PCR amplifikujúca časť génu kódujúceho glykoprotein M

Praktické poznámky:

indikácia: Kaposiho sarkóm

materiál na vyšetrenie: nádorové tkanivo

  • nádorové tkanivo je možné zamraziť v prázdnej skúmavke do doby transportu alebo fixovať vložením do 10% pufrovaného formalínu (na požiadanie dodá naše laboratórium zadarmo)

transport z ambulancie do laboratória: zaistí naše laboratórium

Zoznam vyšetrení  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.