Miniatlas dermatopatológie a klinickej dermatológie
www.dermatovenerologia.sk/atlas/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Miniatlas dermatopatológie a klinickej dermatológie

Imunohistochemické obrazy

Melanoma malignum

Obraz 1

Imunohistochémia:

V imunohistochemickej diagnostike malígneho melanómu je dôležité dokázať prítomnosť melanocytových markerov. Jedným z týchto markerov je Melan-A. Na priloženom obrázku vidíme cytoplazmatickú pozitivitu Melan-A v melanómových bunkách lokalizovaných v derme (1 – epidermis, 2 – Melan-A pozitívne nádorové bunky, IHC, DAB, 100x)

(text: MUDr. Szép Zoltán, PhD.)

Ďalšie informácie

Zoznam diagnóz  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.