Miniatlas dermatopatológie a klinickej dermatológie
www.dermatovenerologia.sk/atlas/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Miniatlas dermatopatológie a klinickej dermatológie

Imunohistochemické obrazy

M

DiagnózaObrazy
Melanoma malignum1
Zoznam diagnóz  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.