Miniatlas dermatopatológie a klinickej dermatológie
www.dermatovenerologia.sk/atlas/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Miniatlas dermatopatológie a klinickej dermatológie

Imunofluorescenčné obrazy

Pemphigus vulgaris

Obraz 1

Priama imunofluorescencia:

Pre pemphigus vulgaris je charakteristická sieťovitá, homogénna fluorescencia IgG a C3 medzi keratinocytmi v str. spinosum, najvýraznejšie v suprabazálnej zóne (kde sa tvorí neskôr bula). Na priloženom obrázku vidíme IgG intercelulárne v str. spinosum (1 – sieťovité depozity IgG v epidermis, 2 – dermis, PIF, FITC, 100x)

(text: MUDr. Szép Zoltán, PhD.)

Ďalšie informácie

Zoznam diagnóz  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.