Miniatlas dermatopatológie a klinickej dermatológie
www.dermatovenerologia.sk/atlas/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Nᚠtím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Miniatlas dermatopatológie a klinickej dermatológie

Imunofluorescenèné obrazy

P

DiagnózaObrazy
Pemphigus vulgaris1
Zoznam diagnóz  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.