Miniatlas dermatopatológie a klinickej dermatológie
www.dermatovenerologia.sk/atlas/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Miniatlas dermatopatológie a klinickej dermatológie

Histologické obrazy

Lupus erythematodes chronicus discoides
(Chronic discoid lupus erythematodes)

Obraz 1
  1. povrchová, interfolikulárna hyperkeratóza
  2. folikulárna hyperkeratóza s dilatovanými folikulmi
  3. atrofia epidermy
  4. solárna, bazofilná degenerácia väziva dermy
  5. husté lymfocytové infiltráty prevažne okolo kožných adnex, dilatovaných ciev, aj v ostatnej časti dermy

(text: MUDr. Szép Zoltán, PhD.)

Ďalšie informácie

Zoznam diagnóz  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.