Miniatlas dermatopatológie a klinickej dermatológie
www.dermatovenerologia.sk/atlas/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Miniatlas dermatopatológie a klinickej dermatológie

Histochemické obrazy

Digital mucous pseudocyst

Obraz 1

Histochémia – farbenie na mucín (alciánová modrá):

Na obrázku vidieť pozitívne farbenie mucínu vo väzivovej stene digitálnej mukóznej pseudocysty (1 – modro sa farbiaci mucín, 2 – dutina pseudocysty, alcian blue, 200x)

(text: MUDr. Szép Zoltán, PhD.)

Ďalšie informácie

Zoznam diagnóz  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.