Miniatlas dermatopatológie a klinickej dermatológie
www.dermatovenerologia.sk/atlas/
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia :   Náš tím  |  Miniatlas  |  Prípady  |  Molekulová genetika  |  Imunohistológia  |  Info
Miniatlas dermatopatológie a klinickej dermatológie

Elektronmikroskopické obrazy

Epidermolysis bullosa congenita simplex ("Epidermolytica") – Weber–Cockayne syndrome

Obraz 1

Transmisná elektrónová mikroskopia:

V diagnostike bulóznych epidermolýz má významné miesto transmisná elektrónová mikroskopia. Na priloženom obrázku je prítomná intraepidermálna (intrakeratinocytová) bula. Nález je charakteristický pre epidermolytické formy bulóznych epidermolýz, tzv. skupina epidermolysis bullosa simplex (1 – horné dve tretiny bazálneho keratinocytu s bunkovým jadrom, 2 – intraepidermálna (intrakeratinocytová) bula, 3 – dolná tretina bazálneho keratinocytu s výbežkami a bazálnou membránou, 4 – dermis, TEM, 5000x)

(text: MUDr. Szép Zoltán, PhD.)

Ďalšie informácie

Zoznam diagnóz  |  Titulná stránka
Copyright © 2010 Cytopathos spol. s r.o.