Dermatopatológia pre dermatológov a patológov
www.dermatovenerologia.sk
Cytopathos, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, www.cytopathos.sk
Dermatopatológia pre dermatológov a patológov

Dermatopatologický tím Cytopathos spol. s r.o.

Zamestnanci firmy zo špecializáciou na dermatopatológiu

Miniatlas dermatopatológie a klinickej dermatológie

Klinické, histologické, histochemické, imunohistochemické, imunofluorescenčné, elektronmikroskopické a molekulovo-genetické obrazy

Klinicko-patologické prípady v dermatopatológii

Ilustrované publikácie zamestnancov firmy Cytopathos spol. s r.o. s klinicko-dermatopatologickou problematikou

Molekulovo-genetická diagnostika v dermatopatológii pre dermatológov

Solídne nádory a sarkómy, lymfoproliferatívne ochorenia, genodermatózy s kožnými nádormi, genodermatózy s poruchami keratinizácie, infekčné kožné ochorenia

Imunohistologická diagnostika

Teoretické poznatky z oblasti imunofluorescenčnej a imunohistochemickej diagnostiky zápalových a nádorových kožných chorôb

Praktické informácie

Služby pre dermatologov, pokyny pre spracovanie a transport materiálu, žiadanky, kontakt

Obsah webu:


MUDr. Zoltán Szép, PhD
Cytopathos, spol. s r.o.
Limbova 5
P. O. Box 108
833 07 Bratislava
szep@cytopathos.sk

RNDr. Pavol Gomolčák, PhD, MPH
Cytopathos, spol. s r.o.
Limbova 5
P. O. Box 108
833 07 Bratislava
gomolcak@cytopathos.sk

Správa webu:


RNDr. Václava Smitková
Bioptická laboratoř s.r.o.
Mikulášské nám. 4
326 00 Plzeň
Česká republika
smitkova@medima.cz
Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek
Copyright © 2010-2021 Cytopathos spol. s r.o.
Posledna aktualizacia: 4. 11. 2013